Jaakko Paasivirran nimikkorahasto

Jaakko Paasivirran nimikkorahasto kemian tutkimuksen edistämiseksi

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n nimeämä toimikunta on käynnistänyt hankkeen Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professori Jaakko Paasivirran (1931-2011) nimikkorahaston perustamiseksi Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön alaisuuteen. Rahaston tarkoituksena on edistää kemian alaa tukemalla kemian tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä tunnustuspalkintojen ja apurahojen muodossa.

Professori emeritus Jaakko Paasivirta (1931-2011) nimitettiin Jyväskylän yliopiston orgaanisen kemian professoriksi vuonna 1969, minkä jälkeen hän käynnisti Jyväskylässä laajan ja intensiivisen NMR-spektroskopiakoulutuksen. Häntä voidaan myös pitää eräänä suomalaisen NMR-tutkimuksen todellisista uranuurtajista. Myöhemmin hän kiinnostui ympäristökemiasta, kemikaalien ominaisuuksista, mallintamisesta ja kemiallisten ekotoksikologisten riskien arvioinnista, joiden parissa hän jatkoi tutkimustyötään viimeisiin kuukausiinsa saakka. Professori Paasivirta ohjasi lähes 30 väitöskirjaa, julkaisi yli 700 tieteellistä artikkelia ja konferenssiabstraktia sekä lukuisia opetusmonisteita ja oppikirjoja. Hän on edelleen yksi viitatuimpia suomalaisia kemian alan julkaisijoita. Lisäksi hänelle on myönnetty lukuisia huomionosoituksia.


Keski-Suomen Kemistiseura ry:n vuosina 2011-2017 keräämä alkupääoma professori Jaakko Paasivirran nimikkorahaston perustamiseksi lahjoitettiin joulukuussa 2017 Alfred Kordelinin Yleiselle Edistys- ja Sivistysrahastolle. Lahjoituksen varoilla rahaston alaiseen Gust. Kompan rahastoon perustettiin Jaakko Paasivirta –palkinto. Palkinto jaetaan määrävuosin, ja palkinnon saaja valitaan Kompan rahaston kyseisen vuoden apurahan hakijoiden joukosta. Mikäli mahdollista, palkinto kohdennetaan professori Jaakko Paasivirran tutkimusaloihin, NMR-spektroskopiaan tai ympäristön haitta-aineita käsitteleviin tutkimuksiin. Lahjoituksia palkintorahastoon otetaan edelleen vastaan (FI69 1572 3000 0318 31/Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto sr). Lahjoitukset kohdennetaan palkintorahastoon viitteen (”Paasivirta”) perusteella.

Palkintorahastoa  voi kartuttaa myös hankkimalla omakseen professori Paasivirran luontoaiheisen akvarellin (tai useampia), joita hän  maalasi Lappiin suuntautuvien vuotuisten kahden viikon pituisten lomiensa aikana (intohimoinen tiedemies kun ei tutkimukseltaan ennättänyt pidempiä lomia viettääkään). Keski-Suomen Kemistiseura sai lahjoituksena ainutlaatuisen kokoelman näitä professori Paasivirran maalaamia akvarelleja, jotka nyt osaltaan mahdollistavat hänen nimeään kantavan palkinnon jakamisen. Akvarelleja voi tiedustella Sirpa Herveltä numerosta 040 544 5680 tai sähköpostitse osoitteesta sirpa.herve@gmail.com.


Suomalaisten Kemistien Seura ry, Suomen Kemian Seura ry, Keski-Suomen Kemistiseura ry, Bruker Biospin Scandinavia ry, SPT ry, Kemira Oyj ja lukuiset yksityishenkilöt ovat tukeneet professori Jaakko Paasivirran nimikkorahaston alkupääoman keräyskampanjaa huomattavalla summalla. Suurkiitos tuestanne!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti