tiistai 1. marraskuuta 2016

Kemiaa kaikille –luento tiistaina 1.11.

Kemiaa kaikille –luentosarjamme jatkuu tiistaina 1.11.2016 klo 18:00 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 2 (os. Mattilanniemi 2). Puhujana kuulemme kehityspäällikkönä jyväskyläläisessä Vapo Clean Waters Oy:ssä toimivaa Jaakko Soikkelia. Lämpimästi tervetuloa!

Jaakko Soikkeli on valmistunut vuonna 1984 kemistiksi Jyväskylän yliopiston kemian laitoksesta pääaineenaan orgaaninen kemia. Hän on työuransa aikana työskennellyt erilaisissa tutkimus-, tuotekehitys-, myynti- ja johtotehtävissä.

Vapo Clean Waters Oy on erikoistunut luonnonmukaisten menetelmien hyödyntämiseen eri maankäyttömuotojen vesiensuojelussa. Yritys tekee ulkoisten asiakkaidensa lisäksi kiinteää yhteistyötä sisäisen asiakkaansa Vapo Polttoaineiden kanssa turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa, vesistökuormituksen hallinnassa ja siihen liittyvässä ympäristöluvan edellyttämässä säännöllisessä päästötarkkailussa.

Esityksessään Soikkeli keskittyy kuvaamaan turvemaiden valumavesien muodostumista, niiden käsittelyä, laatua ja kuormituksen seurantaa, joka on ulkoistettu velvoitetarkkailuna ulkopuolisille toimintaan erikoistuneille toimijoille. Perinteisen näytteenottoon perustuvan seurannan lisäksi Vapo Polttoaineilla on toteutettu ostopalveluna 30 tuotantoalueen seurantaa jatkuvatoimisena mittauksena yli neljän vuoden ajan. Esityksessään Soikkeli tuo esille eri menetelmillä saatuja veden laadun tuloksia ja arvioi eri menetelmien käytettävyyttä turvemaiden valumavesien kuormitusten arvioinnissa.

* * *
Suomalaisten Kemistien Seuran tapahtumista saat tietoa osoitteesta http://www.suomalaistenkemistienseura.fi/.

Keski-Suomen Kemistiseuran www-sivut puolestaan löytyvät osoitteesta http://ks-kemistiseura.blogspot.fi/ ja fb-sivu osoitteesta https://www.facebook.com/kskemistiseura.

* * *
Muistathan ilmoittaa nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttumisesta sekä Keski-Suomen Kemistiseuralle (esauolevi.salo@hotmail.fi) että Suomalaisten Kemistien Seuralle (http://suomalaistenkemistienseura.fi/wp/yhteystiedot/).

Nuori jäsen, ilmoitathan myös valmistumisestasi.

* * *
Kiitokset Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle toimintamme tukemisesta.

Kiitokset kannattajajäsenillemme: VWR International Oy ja Valmet