sunnuntai 26. tammikuuta 2014

Kokouskutsu

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Ravintola Aimossa, Asekatu 3, 40100 Jyväskylä) tiistaina 11.2.2014 klo 18:00.

Isäntämme VWR International Oy tarjoaa kokouksen jälkeen iltapalaa, minkä vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 4.2.2014 Tuija Nurmiselle (tuija.nurminen@jao.fi; puh. 040 505 0245).

Lämpimästi tervetuloa!

Keski-Suomen Kemistiseura ry – Sääntömääräinen vuosikokous, esityslista

Aika                      Tiistai 11.2.2014 kello 18:00
Paikka                  Ravintola Aimo, Asekatu 3, 40100 Jyväskylä

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapaus
7. Jäsenmaksut ja talousarvio
8. Toimintasuunnitelma
9. Jäsenasiat
10. Johtokunnan jäsenet
11. Johtokunnan toimihenkilöt
12. Tilintarkastajat ja/tai toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä
13. Edustus Suomen Kemian Seurassa ja Suomalaisten Kemistien Seurassa
14. Nuorten jäsenten edustaja
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Kiitokset Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle ja kannattajajäsenillemme Labtium Oy:lle, VWR International Oy:lle ja PerkinElmer Finland Oy:lle toimintamme tukemisesta.