tiistai 1. marraskuuta 2016

Kemiaa kaikille –luento tiistaina 1.11.

Kemiaa kaikille –luentosarjamme jatkuu tiistaina 1.11.2016 klo 18:00 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 2 (os. Mattilanniemi 2). Puhujana kuulemme kehityspäällikkönä jyväskyläläisessä Vapo Clean Waters Oy:ssä toimivaa Jaakko Soikkelia. Lämpimästi tervetuloa!

Jaakko Soikkeli on valmistunut vuonna 1984 kemistiksi Jyväskylän yliopiston kemian laitoksesta pääaineenaan orgaaninen kemia. Hän on työuransa aikana työskennellyt erilaisissa tutkimus-, tuotekehitys-, myynti- ja johtotehtävissä.

Vapo Clean Waters Oy on erikoistunut luonnonmukaisten menetelmien hyödyntämiseen eri maankäyttömuotojen vesiensuojelussa. Yritys tekee ulkoisten asiakkaidensa lisäksi kiinteää yhteistyötä sisäisen asiakkaansa Vapo Polttoaineiden kanssa turvetuotannon valumavesien puhdistuksessa, vesistökuormituksen hallinnassa ja siihen liittyvässä ympäristöluvan edellyttämässä säännöllisessä päästötarkkailussa.

Esityksessään Soikkeli keskittyy kuvaamaan turvemaiden valumavesien muodostumista, niiden käsittelyä, laatua ja kuormituksen seurantaa, joka on ulkoistettu velvoitetarkkailuna ulkopuolisille toimintaan erikoistuneille toimijoille. Perinteisen näytteenottoon perustuvan seurannan lisäksi Vapo Polttoaineilla on toteutettu ostopalveluna 30 tuotantoalueen seurantaa jatkuvatoimisena mittauksena yli neljän vuoden ajan. Esityksessään Soikkeli tuo esille eri menetelmillä saatuja veden laadun tuloksia ja arvioi eri menetelmien käytettävyyttä turvemaiden valumavesien kuormitusten arvioinnissa.

* * *
Suomalaisten Kemistien Seuran tapahtumista saat tietoa osoitteesta http://www.suomalaistenkemistienseura.fi/.

Keski-Suomen Kemistiseuran www-sivut puolestaan löytyvät osoitteesta http://ks-kemistiseura.blogspot.fi/ ja fb-sivu osoitteesta https://www.facebook.com/kskemistiseura.

* * *
Muistathan ilmoittaa nimesi, osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttumisesta sekä Keski-Suomen Kemistiseuralle (esauolevi.salo@hotmail.fi) että Suomalaisten Kemistien Seuralle (http://suomalaistenkemistienseura.fi/wp/yhteystiedot/).

Nuori jäsen, ilmoitathan myös valmistumisestasi.

* * *
Kiitokset Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle toimintamme tukemisesta.

Kiitokset kannattajajäsenillemme: VWR International Oy ja Valmet

maanantai 12. syyskuuta 2016

Retki Tampereelle 21.9.2016

Keski-Suomen Kemistiseura ry järjestää retken Tampereelle keskiviikkona 21.9.2016 kuulemaan Pirkanmaan Kemistiseura ry:n Kemiaa kaikille -luentosarjaa Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen luentosalissa F114 (Lääkärinkatu 1). Puhumassa tuolloin ovat:

Jussi-Pekka Aittola (FT, konsultti) aiheenaan ”Yhdyskuntajätteen poltto - polton teknologiaa ja päästöjen mittausta”

sekä

Maija Laurikkala-Dewes (DI, Fysioterapeuttiopiskelija (AMK), T:mi Team Vipinä) aiheenaan ”Stressin biokemiaa”

Matkaan lähdetään klo 15:30 Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen (Survontie 9B) pihasta. Tampereelta Jyväskylään suunnataan luennon ja kahvitarjoilun päätyttyä noin klo 20:00. Retki on Keski-Suomen Kemistiseura ry:n jäsenille maksuton. Sitovat ilmoittautumiset Keski-Suomen Kemistiseura ry:n tiedotusvastaava Virpi Noposelle viimeistään perjantaina 16.9.2016 (virpi.noponen@gmail.com).

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

sunnuntai 11. syyskuuta 2016

Kemiaa kaikille –luento tiistaina 13.9.


Syksyn saapuessa jatkuu taas Kemiaa kaikille –luentosarjamme. Ensimmäinen luento pidetään tiistaina 13.9.2016 klo 18:00 Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 2 (os. Mattilanniemi 2). 
Puhujana kuulemme keskisuomalaisen kulttuurihistorian syvällistä tuntijaa, Keski-Suomen museon entistä intendenttiä Erkki Fredriksonia. Hän luennoi otsikolla ”Paloviinan tarina Suomessa”. 
Lämpimästi tervetuloa!

sunnuntai 26. kesäkuuta 2016

Keski-Suomen Kemistiseura ry palkitsi ylioppilaskirjoitusten kemian ainereaalissa ja kemian opinnoissa menestyneen lukiolaisen sekä myönsi kannustusstipendejä alakoulujen 6.-luokkalaisille kemian harrastuneisuudesta

Keski-Suomen Kemistiseura ry on keväästä 2006 lähtien myöntänyt stipendin kemian ainereaalin parhaan pistemäärän saavuttaneelle keskisuomalaiselle lukio-opiskelijalle.

Tänä lukuvuonna Keski-Suomen Kemistiseura ry:n johtokunta myönsi 100 € suuruisen Keski-Suomen alueella kemian ainereaalissa ja kemian opinnoissa parhaiten menestyneen lukio-opiskelijan stipendin ja kunniakirjan Perttu Saariselle Normaalikoulun lukiosta Jyväskylästä. Saarinen saavutti tämän kevään kemian ylioppilaskokeessa 47 pistettä ja menestyi kemian opinnoissaan erinomaisesti.

Keski-Suomen Kemistiseura ry myönsi lisäksi kannustusstipendejä alakoulujen 6.-luokkalaisille oppilaille kemian harrastuneisuudesta luokanopettajien ehdotusten perusteella. Stipendiaattien valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota opettajien mainitsemiin perusteluihin. Oppilaiden kemiaa kohtaan osoittaman harrastuneisuuden ja kiinnostuneisuuden lisäksi maakunnallinen kattavuus painoi valinnassa.

Kannustusstipendi (20 €) myönnettiin seuraaville oppilaille:

Luka Honkanen            Vesangan koulu, Jyväskylä
Inka Suuronen              Aseman koulu, Hankasalmi
Niko Tulla                      Vaajakummun  koulu, Jyväskylä
Miika Laitila                  Leppäveden koulu, Laukaa
Lyydia Kinnunen          Nurmelan koulu, Kinnula
Konsta Kinnunen          Hietaman koulu, Äänekoski

keskiviikko 2. maaliskuuta 2016

Kemiaa kaikille –luento 15.3.2016

Kevään ensimmäinen Kemiaa kaikille –luento pidetään tiistaina 15.3.2016 klo 18:00 Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen (Survontie 9B) salissa KEM1.
 Luennon puhujana saamme kuulla historian professori Jari Ojalaa Jyväskylän yliopistosta. Hänen esityksensä käsittelee valoteemamme hengessä valon vaikutuksia yhteiskuntamme kehitykseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Vuosikokouskuulumiset

Keski-Suomen Kemistiseura valitsi sääntömääräisessä vuosikokouksessaan 9.2.2016 seuran johtokuntaan erovuoroisten tilalle FL Mari Raution, FT Esa Salon ja FM Leena Ruusuvirran.
 Seuran puheenjohtajana jatkaa FT Jussi-Pekka Aittola, sihteerinä dos. Elina Sievänen ja taloudenhoitajana dos. Maija Pitkänen. Lisäksi johtokunnan jäsenenä jatkaa FT Virpi Noponen.  Vuosikokous valitsi Mari Raution johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
 Johtokunnan muiden jäsenten roolit määräytyvät uuden johtokunnan kokoonnuttua ensimmäisen kerran.
 Tutkimusprofessori Sirpa Herve valittiin jatkamaan Keski-Suomen Kemistiseuran edustajana Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksessa ja hän osallistuu kutsuttuna Keski-Suomen Kemistiseuran johtokunnan kokouksiin. Nuorten jäsenten edustajana jatkaa fil.yo Santtu Kärkkäinen.

keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous 9.2.2016

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen (Survontie 9B) Jaakko Paasivirta –salissa tiistaina 9.2.2016 klo 18:00.

Tarjoilujen vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 2.2.2016 Virpi Noposelle (virpi.noponen@gmail.com; puh. 050 3086106).

Lämpimästi tervetuloa!

* * *
Keski-Suomen Kemistiseura ry – Sääntömääräinen vuosikokous, esityslista

Aika     Tiistai 9.2.2016 kello 18:00

Paikka  Jyväskylän yliopiston kemian laitos, Jaakko Paasivirta –sali (Survontie 9B)

1. Kokouksen avaus

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Päätösvaltaisuus

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto

6. Tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapaus

7. Jäsenmaksut ja talousarvio

8. Toimintasuunnitelma

9. Jäsenasiat

10. Johtokunnan jäsenet

11. Johtokunnan toimihenkilöt

12. Tilintarkastajat ja/tai toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä

13. Edustus Suomalaisten Kemistien Seurassa

14. Nuorten jäsenten edustaja

15. Muut mahdolliset asiat

16. Kokouksen päättäminen

Kiitokset Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle ja kannattajajäsenillemme Nab Labs Oy:lle ja VWR International Oy:lle toimintamme tukemisesta.