torstai 15. tammikuuta 2015

Vuosikokouskutsu

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Ravintola Aimossa, Asekatu 3, 40100 Jyväskylä) tiistaina 10.2.2015 klo 18:00.

Isäntämme Pineco Trading Oy tarjoaa kokouksen jälkeen iltapalaa, minkä vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään 3.2.2015 Virpi Noposelle (virpi.noponen@gmail.com; puh. 050 308 6106).

Lämpimästi tervetuloa!


Keski-Suomen Kemistiseura ry – Sääntömääräinen vuosikokous
Esityslista

Aika Tiistai 10.2.2015 kello 18:00
Paikka Ravintola Aimo, Asekatu 3, 40100 Jyväskylä

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkailijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuus
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätös ja tili- ja vastuuvapaus
7. Jäsenmaksut ja talousarvio
8. Toimintasuunnitelma
9. Jäsenasiat
10. Johtokunnan jäsenet
11. Johtokunnan toimihenkilöt
12. Tilintarkastajat ja/tai toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä
13. Edustus Suomalaisten Kemistien Seurassa
14. Nuorten jäsenten edustaja
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen


Kiitokset Jyväskylän yliopiston kemian laitokselle ja kannattajajäsenillemme Nab Labs Oy:lle ja VWR International Oy:lle toimintamme tukemisesta!